Lịch công tác tuần thứ 30 từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 30 từ ngày 25/03 đến ngày 31/03 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

25/03

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h00-17h00: BQLTDA FIRST-CEFD tiếp đoàn hậu kiểm (P.401-T1)

 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

26/03

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

27/03

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

Thứ 5

28/03

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

29/03

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

30/03

C.Nhật

31/03

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;