Lịch công tác tuần thứ 45 từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 45 từ ngày 16/7 đến ngày 22/7 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

16/7

 Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thứ 3

17/7

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (N.T.Ngân); N.K.N.Anh

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (N.T.Ngân); N.K.N.Anh

Thứ 4

18/7

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh

8h00 – 17h00: Hội thảo khoa học “Lựa chọn cấu hình của AOGCM cho khu vực biển Đông và Việt Nam: Miền tính, độ phân giải, các sơ đồ tham số hóa…”. Khách sạn Thương Mại, 25 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. (T.Q.Đức, N.T.Quỳnh và những người quan tâm)

Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

Thứ 5

19/7

Trực: 8h00:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

8h00: T.N.Anh làm việc về dự án Mũi Tấn (mời N.K.Cương tham gia)

9h00-10h15: PGS. TS. Trần Ngọc Anh trả lời phỏng vấn báo VNU. 10h30: làm việc với báo Tia sáng, Bộ KHCN (Tầng 1, nhà CĐ) (P.D.H.Bình tham gia)

9h00: Họp tại PMO, 8 Pháo Đài Láng về tình hình triển khai gói thầu C2-DV3 (Đ.Đ. Đức, N.T. Kiên)

8h00 – 17h00: Hội thảo khoa học “Lựa chọn cấu hình của AOGCM cho khu vực biển Đông và Việt Nam: Miền tính, độ phân giải, các sơ đồ tham số hóa…”. Khách sạn Thương Mại, 25 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. (T.Q.Đức, N.T.Quỳnh và những người quan tâm)

Trực: 13h30:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

13h30: T.N.Anh họp chuẩn bị Hội thảo Quảng Nam (Đ.Đ.Đức, K.N.Anh, T.Đ.Trung,…) 

13h00: Đ.P.Trang họp với PMO về WB5

16h00: T.N.Anh làm việc với Haskoning (P.407-T3) (Đ.Đ.Đức tham gia)

Thứ 6

20/7

Trực: 8h00: L.V.Anh; T.T.Huyền

9h00: T.N.Anh làm việc với Tổng cục thiên tai (số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Trực: 13h30: L.V.Anh; T.T.Huyền

13h00: T.N.Anh làm việc với Haskoning

13h30: Seminar thảo luận về công tác dự báo lũ đến hồ lưu vực Hồng Thái Bình năm 2018 (P.407-T3), với các nội dung:

1. Công tác dự báo lũ của Trung tâm năm 2018: Thuận lợi, Khó khăn và đề xuất. 
2. Công cụ hỗ trợ dự báo DELT-FEWS.

17h00: Họp nhóm Mũi Tấn (P.407-T3)

Thứ 7

21/7

   14h00: Seminar Mũi Tấn (P.407-T3)
C.Nhật

22/7

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;