Lịch công tác tuần thứ 48 từ ngày 06/8 đến ngày 12/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 48 từ ngày 06/8 đến ngày 12/8 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

06/8

 Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

8h30: Họp kiểm tra tiến độ đề tài Phú Yên; Mã số: ĐTĐL.CN.15/15. P407 trụ sở Bộ KH&CN (T.N.Anh và K.Ngân)

Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

 

Thứ 3

07/8

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); T.T.Huyền

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); T.T.Huyền

Thứ 4

08/8

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

Thứ 5

09/8

Trực: 8h00:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình Trực: 13h30:Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

14h00: Họp nhóm BĐKH Khánh Hòa; P407-T3 (T.Q.Đức, Đ.Đ.Đức, K.N.Anh, khách mời và nhóm dự án)

15h00: Lễ mở thầu Gói thầu “Khoan khảo sát 05 hố khoan, mỗi hố khoan sâu 30m” thuộc Đề tài mã số ĐTĐL.CN.15/15, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang; Phòng 306C-T1 (T.N.Anh và T.K.Ngân tham dự)

Thứ 6

10/8

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.K.N.Anh

Thứ 7

11/8

Trực dự báo lũ

 

 
C.Nhật

12/8

Trực dự báo lũ  

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;