Mời tham dự khóa hội thảo – tập huấn về công bố quốc tế

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị,

Trường ĐKHTN nhận được thư của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia mời tham dự chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123.
Nội dung: Chuỗi hội thảo tập huấn Nghiên cứu & Công bố quốc tế R123 là chương trình đào tạo tích hợp hỗ trợ toàn bộ chu trình tiến hành nghiên cứu, bao gồm: Viết bài – Xuất bản/Công bố quốc tế & Quảng bá các công trình nghiên cứu.
Thời gian và địa điểm: Chuỗi hội thảo tập huấn được thực hiện trong 3 tháng từ tháng 10 đến 12 năm 2017 trong đo 06 ngày đào tạo tập trung, chia thành 03 đợt .
  • Đợt 1 từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10 năm 2017 (tại Hà Nội)
  • Đợt 2 và đợt 3 dự kiến tổ chức từ 23 đến 26 tháng 11 và tháng 12 năm 2017 (tại TP Hồ Chí Minh)

Về kinh phí:  học phí ở mức 6,0 triệu đồng cho toàn khóa. Thời hạn đăng ký trước ngày 10/10/2017 (nếu đăng ký trước ngày 06/10/2017 sẽ được giảm học phí 10%). Các thông tin chi tiết về khóa tập huấn có trong các file gửi kèm (Thu-moi-2017Research 123 introduction)

Phòng KH-CN xin gửi tới các đơn vị thông tin về khóa hội thảo – tập huấn nói trên và đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các cán bộ được biết và đăng ký tham gia nếu thấy phù hợp.
Nguồn: Phòng Khoa học Công nghệ (Trường ĐHKHTN)