Tham vấn Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Vào 15h00 ngày 18/12, Đoàn cán bộ Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường dẫn đầu là PGS. TS Trần Quang Đức – Phó Giám Đốc Trung tâm đã có buổi tham vấn, làm việc với Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Về phía Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, có sự tham gia của Ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm cùng các cán bộ là Trưởng, phó phòng chuyên môn.
IMG_2960

Mục tiêu của buổi tham vấn là Tham vấn về các quy định quy trình kĩ thuật trong dự báo (Thông tư 40/2016/TT-BTNMT, Thông tư 41/2016/TT-BTNMT), hiện trạng các bước trong công tác dự báo ra bản tin và các yếu tố mới của dự án WB5 mang lại trong công tác dự báo.

IMG_2959

Buổi tham vấn nhận được sự giúp đỡ và tận tình giải đáp của các cán bộ đang trực tiếp thực hiện công tác dự báo, cảnh báo thiên tai tại  Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Kết quả của buổi tham vấn sẽ là bước đầu để nhiệm vụ “Dự thảo khung thực hiện cho các Quy trình vận hành chuẩn” (Development of Framework for SOPs – Standard Operation Procedures) được tiếp tục thực nhiện và hoàn thành.

IMG_2957

“Dự thảo khung thực hiện cho các Quy trình vận hành chuẩn” (Development of Framework for SOPs – Standard Operation Procedures)là một phần trong ToR của gói DV1 để “phát triển các phương pháp đánh giá chương trình (tiêu chuẩn) để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy” cho các quy trình vận hành chính.

Hiện tại, các chuyên gia đã có nhiều cuộc họp thảo luận để triển khai rà soát các quy trình, các văn bản, Thông tư sẵn có về các quy trình vận hành, qua đó đánh giá sự cần thiết của việc cập nhật, xây dựng những bộ SOP mới để phù hợp với hệ thống mới tích hợp tại VNMHA. Việc này đòi hỏi việc tổ chức phỏng vấn các nhà quản lý của các Phòng/Ban chính của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương