Ứng dụng Ảnh Viễn thám Độ phân giải Siêu cao WorldView-3 trong xác định các mái nhà phù hợp cho việc lắp đặt các mái nhà pin năng lượng mặt trời tại Tp. HCM

Hội thảo với chủ đề về “An ninh Nguồn nước & Biến đổi Khí hậu”   được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn. Nhóm Viễn thám và GIS thuộc Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường CEFD, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Thuyết trình về “Ứng dụng Ảnh Viễn thám Độ phân giải Siêu cao WorldView-3 trong xác định các mái nhà phù hợp cho việc lắp đặt các mái nhà pin năng lượng mặt trời tại Tp. HCM” do NCV. Trần Thanh Huyền và “Ứng dụng GIS trong phân tích đa tiêu chí để xác định các tòa nhà phù hợp với kỹ thuật pin mặt trời mái nhà tại thành phố Hồ Chí Minh” do NCV. Phạm Duy Huy Bình

Nội dung bài báo:

Nghiên cứu sử dụng cặp ảnh lập thể WorldView-3 độ phân giải siêu cao cỡ 0.3m để chiết xuất mô hình số mặt đất DSM, kết hợp với mô hình số địa hình DTM cung cấp bởi CEFD để tính toán mô hình số độ cao DHM (hình 3). Dựa vào các mô hình số này cùng số liệu về Bức xạ mặt trời đến mái hàng năm được lấy từ Global Solar Atlas, nghiên cứu đã xác định được các thông số kỹ thuật cần thiết của một mái nhà trong khu vực nghiên cứu để đánh giá tiềm năng kỹ thuật cho việc lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà. Kết quả thu được là bản đồ tiềm năng kỹ thuật mái nhà pin mặt trời cho toàn vùng nghiên cứu của Tp. HCM được phân theo ranh giới hành chính (quận/huyện, xã/phường)….

Kiểu mái nhà được phân loại bằng việc phân tích ảnh WorldView-3

Các thông số kỹ thuật được gán với từng mái nhà và được tải lên Google Earth

Kết quả thu được từ việc phân tích ảnh WorldView-3 là một tập hợp hơn 950,000 mái nhà đã được xác định với các thông số về diện tích, hướng sườn, độ che phủ mái, loại mái, vật liệu mái nhà.

Bài trình bày là một cách tiếp cận mới tại việt nam thuộc dự án “Đánh giá Tiềm năng Kỹ thuật của Mái nhà Pin Mặt trời tại Tp.HCM do World Bank tài trợ, dưới sự hợp tác thực hiện của Effigis, Geo-Solutions Inc., Canada & CEFD.

Tin bài nhóm CEFD